Site-ul oficial al primăriei comunei Ruginoasa, jud. Neamt
Primaria Comunei Ruginoasa

Relief

munte logo

 

Comuna  Ruginoasa  se  afla  în  zona  de  şes  a  judetului  Neamt,  în    zona  de  contact  dintre regiunea vestică a podişului Moldovei şi  partea estică a Subcarpaţilor Moldovei, pe terasa a doua de pe partea dreaptă a râului Moldova.

Relieful este fragmentat de dealuri şi văi, cu: diferenţe de altitudine de aproximativ 200 m:

  • Dealul Chiciurea înalt de 445m
  • Dealul Bisericii care are înălţimea de 427m
  • Dealul Stan cu 340 m
  • Dealul Ciorani
  • Vale pârâului Ruginoasa
  • Valea pârâului Velniţei