Site-ul oficial al primăriei comunei Ruginoasa, jud. Neamt
Primaria Comunei Ruginoasa

Reteaua hidrografica

Teritoriul comunei apartine bazinului hidrografic al raului Moldova.  

Comuna este brăzdată de  pâraiele Ruginoasa şi Velniţa  cu afluenti   acestora.   Reteaua  hidrografica  este  bogata si  se  caracterizeaza  prin  printr‐o alimentare  intensa  a pâraielor,  prin  predominarea  apelor  mari  de  primavara si  viituri frecvente  vara  si  toamna,  regimul  hidrografic  avand  în  general  un  caracter  echilibrat.Paraul Ruginoasa are o lungime de aproximativ 5 km, izvoraste din partea de N a satului, are o culoare ruginie (fig. 1) – de aici vine şi numele satului Ruginoasa.

Pârâul  Velniţa  (Bozienii)  are  o  lungime  de  4  km,  curge  aproape  paralel  cu  pârâul Ruginoasa brăzdând valea de la extremităţile dealurilor Ciorani şi Chicera.

Afluenţii au debit maxim în perioada de primăvară,  când se revarsă şi produc pagube, în restul anului au debit constant.

Principala  sursă  de  alimentare  cu  apă  rămâne pânza freatică subterană.

Pârâul Velniţa (Bozienii) are o lungime de 4 km, curge aproape paralel cu pârâul Ruginoasa brăzdând valea de la extremităţile dealurilor Ciorani şi Chicera.

Afluenţii au debit maxim în perioada de primăvară, când se revarsă şi produc pagube. În restul anului au debit constant. Primăvara se pot suprapune perioade de ploi cu cele de topire a zăpezilor. Atunci apare riscul de inundaţii deoarece solul nu poate prelua debitul suplimentar de apă, în condiţiile în care pânza freatică este la adâncime.